NTP

NTP

Introducció

Els ordinadors actuals emmagatzemem l’hora a la BIOS. Desafortunadament, l’hora no sol ser exacta. NTP (sigles de Network Time Protocol) és un protocol que permet sincronitzar l’hora dels ordinadors via xarxa mitjançant l’enrutament de paquets. El protocol té un sistema per a evitar els problemes causats pel la latència, és a dir, els retards en la propagació i transmissió de paquets.

Instal·lació

# apt-get install ntp

Parada i arrancada de NTP

El dimoni NTP s’executa automàticament cada vegada que s’engega l’ordinador. Quan canviem algun fitxer de configuració, cal reinicialitzar el dimoni.

El dimoni NTP es pot parar manualment amb l’ordre:

# /etc/init.d/ntp stop

El dimoni NTP s’inicia manualment amb l’ordre:

# /etc/init.d/ntp start

La següent reinicia el dimoni NTP:

# /etc/init.d/ntp restart

Monitorització del proces

Per veure si el servei NTP s’està funcionant, executarem l’ordre:

# ps aux|grep ntp

El resultat ha de ser semblant al següent:

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND ntp 2193 0.0 0.5 4380 1324 ? Ss 00:30 0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 101:103 -g

Elements de configuració

Port

El protocol NTP utilitza connexions UDP pel port 123.

Per a veure l’ús dels ports, executarem:

# netstat -putean

El resultat ha de ser semblant a:

Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name udp 0 0 192.168.1.33:123 0.0.0.0:* 0 6061 2193/ntpd udp 0 0 127.0.0.1:123 0.0.0.0:* 0 6060 2193/ntpd udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 6056 2193/ntpd udp6 0 0 fe80::20c:29ff:fe68:123 :::* 0 6059 2193/ntpd udp6 0 0 ::1:123 :::* 0 6058 2193/ntpd udp6 0 0 :::123 :::* 0 6057 2193/ntpd

Configuració

NTP necessita sincronitzar-se amb alguns servidors de sincronització d’hora d’Internet, per fer-ho, editeu /etc/ntp.conf i cerqueu les línies:

# You do need to talk to an NTP server or two (or three). #server ntp.your-provider.example

A continuació, afegiu:

server europe.pool.ntp.org server 0.es.pool.ntp.org server hora.rediris.es server pulsar.rediris.es server hora.roa.es server EB-Valencia0.rediris.es server EB-Valencia1.rediris.es

Després, cal reinicialitzar el dimoni per a que s’apliquen els canvis:

# /etc/init.d/ntp restart

Per a veure com el nostre ordinador intenta connectar-se als servidors ntp, executarem:

# ntpq -p

El resultat serà semblant a aquest:

remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== scarlett.lon.re .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 110.Red-80-33-1 .RMOT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 hora.rediris.es .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 pulsar.rediris. .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 hora.roa.es .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 L0.EB-Valencia0 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 L0.EB-Valencia1 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 228.Red-80-35-3 .RMOT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001 84.78.100.194 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001

NTP ajusta la data incrementat o decrementant l’hora del sistema a petits passos fins a aconseguir l’hora exacta. Com pot tardar molt, forçarem al sistema a ajustar l’hora amb l’ordre ntpdate-debian. Abans, però, cal parar el dimoni ntp:

# /etc/init.d/ntp stop # ntpdate-debian # date

Veureu que l’hora i la data està ajustada. Ara inicialitzarem el dimoni ‘’ntp’‘ per a que ajuste automàticament l’hora cada cert temps:

# /etc/init.d/ntp start

Si ens esperem uns minuts, podem veure que ja ha trobat un servidor principal de sincronització d’hora (marcat amb *) i dos de secundaris, per si falla el primer (marcats amb +)

# ntpq -p

El resultat serà semblant a:

```

  remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter

============================================================================== scarlett.lon.re 193.67.79.202 2 u 19 64 3 79.964 -146.65 66.735 *110.Red-80-33-1 141.40.103.101 3 u 12 64 3 113.088 -24.352 67.910 hora.rediris.es .GPS. 1 u 19 64 3 55.594 -165.88 87.496 pulsar.rediris. .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 hora.roa.es .GPS. 1 u 16 64 3 68.321 -140.76 42.848 L0.EB-Valencia0 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 L0.EB-Valencia1 .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.000 +228.Red-80-35-3 130.55.135.255 3 u 12 64 3 121.188 72.927 278.370 +84.78.100.194 130.206.3.166 2 u 12 64 3 128.062 -58.080 60.943 ```

Horari d’hivern i d’estiu

A partir de la Crisi del Petroli (1973), els països occidentals acordaren crear un horari d’estiu i altre d’hivern amb la il·lussió d’aprofitar les hores de sol, de manera que els rellotges s’avancen una hora a principi de la primavera i s’endarrereixen a la tardor. Aquesta mesura afecta als hàbits dels ciutadans. Alguns estudis mostren que la possible millora energètica és mínima. De fet, si es compara el consum dels dies anteriors i següents al canvi horari, són pràcticament iguals, fins i tot el consum pot augmentar en els dies posteriors. http://www.ree.es/operacion/curvas_demanda.asp

El que està fora de dubte és què entre el dia abans del canvi horari de primavera (dissabte) i el següent dia (diumenge) sempre hi ha un descens del consum elèctric.

Exercici: Justifica l’anterior afirmació. Pq en el canvi, el dia de primavera té una hora menys.

Afortunadament per als seus ciutadans, alguns governs com el de Veneçuela han decidit no realitzar el canvi d’horari i desfasar mitja hora la seua hora Greenwich, confonent més a la resta del món que continua amb l’horari d’hivern i d’estiu.

Els rellotges dels ordinadors també han d’adequar-se a aquesta absurditat. Crea /root/ntp.sh amb les següents línies, així s’ajusta el rellotge automàticament a l’hora ROA:

 #!/bin/bash
 /usr/sbin/ntpdate -u hora.roa.es

Dona permís d’execució:

 # chmod 0700 /root/ntp.sh

Exercici: Configura cron per a ajustar l’hora del servidor NTP a les 4:30 am els dies del canvi horari, que es produeix l’últim Diumenge de Març i d’Octubre.

30 4 24-31 Mar,Oct Sat root ntpdate hora.roa.es

’‘’Exercici’‘’: Explica què és la hora ROA. Real instituto observatorio de la armada.

Segon intercalar

Un segon intercalar o segon de traspàs és un ajuste d’un segon a l’hora per a ajustar-se al temps solar mitjà.

Exemple: El 31 de Desembre del 2005 acabava a les 23:59:60

Exercici: Configura cron per a ajustar l’hora amb els segons intercalars.

0 0 1 gen * root ntpdate

Ajustant l’hora en Windows

Amb Windows 2000, XP i superiors, podem adjustar l’hora amb un servidor NTP, fent doble clic sobre el rellotge i triant la pestanya Hora d'Internet.

Ajustant l’hora en Linux

Instal·leu els clients NTP en Linux:

 # apt-get install ntp

Exercici: Explica com adjustar cada hora l’hora d’un client Linux al vostre servidor NTP.

Afegim a cron.hourly

#!/bin/bash ntpdate ip_del_servidor

Bibliografia

http://www.rediris.es/gt/iris-ntp/drafts/

http://formacion.barrapunto.com/article.pl?sid=06/08/11/1936227

http://es.wikipedia.org/wiki/Hora_ROA

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=408

http://es.wikipedia.org/wiki/Horario_de_verano

http://flickr.com/photos/holguin/5491488/

last updated on 11 Apr 2015, 7:46 p.m.
Back